Wspólnicy spółki cywilnej będący współwłaścicielami wynajmowanej kamienicy mają prawo do jej amortyzowania. Odpisy amortyzacyjne stanowią koszt uzyskania przychodów z najmu i są zaliczane w ciężar ty zobacz więcej »
W sierpniu upłyną pierwsze terminy trzyletnich wypowiedzeń umów najmu składanych lokatorom przez właścicieli kamienic. Mało jednak prawdopodobne, by któryś z lokatorów trafił na bruk, bo uniemożliwia zobacz więcej »
Rada Ministrów w dniu 6 lipca 2004 r. przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnyc zobacz więcej »
Komisja Europejska chce ujednolicić opodatkowanie rejestrowania samochodów. Zmiany te mogą wpłynąć też na polską akcyzę.Komisja poddała pod publiczną dyskusję swoją propozycję ujednolicenia podatków zobacz więcej »
Już za sześć tygodni, 1 września będziemy mogli przystąpić do oszczędzania na przyszłe emerytury w ramach Indywidualnych Kont Emerytalnych. Głównym plusem IKE jest zwolnienie zysków z takich lokat z zobacz więcej »
Wczoraj w Sejmie odbyła się debata na temat poselskiego projektu zmian w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Zakłada on, że osoby pobierające do kwietnia br. świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego ot zobacz więcej »
Po 1 maja 2004 r. zmieniły się stawki VAT. Jeśli w umowie nie było odpowiedniej klauzuli zabezpieczającej interes wykonawcy na wypadek wzrostu stawki VAT, musi on teraz sprzedawać swoje towary lub us zobacz więcej »
Za dwa i pół roku pierwsze osoby pracujące w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze powinny otrzymać emerytury pomostowe. Jednak po pięciu latach dyskusji nad kształtem nowych świadczeń, zobacz więcej »
W dniu 2 lipca 2004 r. przekazano Prezydentowi do podpisania ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Przewidziane zmiany mają na celu usprawnienie zobacz więcej »
Uczestnik pracowniczego programu emerytalnego, jeśli zmienia go lub się z niego wycofuje, musi otrzymać informację o wpłatach.Zarządzający pracowniczym programem emerytalnym sporządza pisemną informa zobacz więcej »
Przedstawiciele Unii Polityki Realnej (UPR) zaprezentowali w poniedziałek na konferencji prasowej w Warszawie projekt ustawy przywracającej karę śmierci dla morderców. "Trzy czwarte Polaków popiera k zobacz więcej »
Obniżenie stawki PIT z 19 do 8 proc. dla osób, które zarabiają najmniej jest śmiałym krokiem, ale raczej nierealnym do zrealizowania. Oczywiście obniżanie podatków jest jak najbardziej słuszne, jedna zobacz więcej »
Posłowie nie rezygnują z prób ograniczenia za pomocą prawa zjawiska zwanego lichwą. Chcą w kodeksie cywilnym wyznaczyć górną granicę odsetek umownych. Najpierw z taką propozycją występowali posłowie zobacz więcej »
Apteki mogą przyjmować recepty zawierające oznaczenie kasy chorych do końca tego roku, bez obawy, że przepisane leki nie zostaną zrefundowane przez NFZ.Od 1 maja br. obowiązują nowe zasady wypełniani zobacz więcej »
Tylko dwa lata osoby uzyskujące przychody z najmu cieszyły się z możliwości uproszczonego rozliczania się z fiskusem. Gdy wielu wynajmujących, którzy wcześniej ze względu na zbyt duże ciężary fiskaln zobacz więcej »