Taksówkarze nie godzą się, by przewoźnicy z licencją na krajowy przewóz osób przejmowali ich klientów. Lobbują więc na rzecz zmiany ustawy o transporcie drogowym.Taksówka powinna być wyposażona w tak zobacz więcej »
Zniesienie wymogu wnoszenia kaucji i wprowadzenie ulgi na tzw. złe długi to tylko część propozycji dotyczących zmian w VAT, nad którymi trwają prace w Sejmie.Komisja Finansów Publicznych rozpatrywała zobacz więcej »
Konstytucja gwarantuje udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, co Prawo o ustroju sądów powszechnych doprecyzowuje w taki sposób, iż stanowi, że obywatele biorą udział w sprawowaniu w zobacz więcej »
Od 22 września br. zmieniają się zasady dostępu do zawodów: rzeczoznawcy, pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy. Pod hasłem dobra klienta i wyższej jakości usług prawo zamyka dostęp do zaw zobacz więcej »
W przedstawionym opracowaniu znajdą Państwo informacje dotyczące najważniejszych zmian, jakie weszły w życie z chwilą akcesji Polski do struktur Unii Europejskiej. Zmiany objęły w szczególności prawo zobacz więcej »
O mobbingu mówi się coraz głośniej, ale większość pracowników wciąż nie wie, jak może się przed nim bronić. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych rozpoczęło akcję uświadamiania społeczeństwa zobacz więcej »
Konfederacja Pracodawców Polskich, zrzeszająca także przedsiębiorstwa, których właścicielem jest skarb państwa, twierdzi, że ustawa kominowa ma wpływ na pogorszenie konkurencyjności przedsiębiorstw p zobacz więcej »
Postulat "parlament bez przestępców" - bez wątpienia słuszny i cieszący się poparciem społecznym - zaowocował przyjęciem programu działań legislacyjnych, w tym zmiany konstytucji, uzasadnianego potrz zobacz więcej »
Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnie dziś, czy wyłączenie z podstawy obliczenia dodatków mieszkaniowych opłat za energię elektryczną i gaz, a także opłat za ubezpieczenia, podatku od nieruchomości i z zobacz więcej »
Nie 350 zł, jak obecnie, lecz maksymalnie 6 proc. dochodu powinno się odliczać od dochodu z tytułu darowizn – uważa Ministerstwo Finansów, które przygotowało projekt nowelizacji ustawy o PIT. E zobacz więcej »
Nie każdy wnuk, który mieszka razem z dziadkiem lub babcią, może po ich śmierci wstąpić w stosunek najmu. Szansę na to mają tylko ci, których dziadkowie utrzymywali.Wnuki mogły wstąpić w stosunek naj zobacz więcej »
Firmy oraz osoby świadczące usługi, np. budowlane, turystyczne, pośrednictwa handlowego, będą mogły świadczyć je bez problemu w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej. Jest już projekt dyrektywy, zobacz więcej »
W Unii Europejskiej na razie nie można opatentować klikania myszką. Sytuacja ta jednak może się zmienić, jeśli w obecnym kształcie wejdzie w życie dyrektywa dotycząca patentów na oprogramowanie.Dyrek zobacz więcej »
Rzecznik praw obywatelskich postuluje przywrócenie stypendiów specjalnych dla studentów niepełnosprawnych, które zniknęły po nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym. Interweniuje w tej sprawie u mi zobacz więcej »
Banki coraz głębiej sięgają do kieszeni swoich klientów. Wzrost opłat i prowizji, przy coraz wyższych kosztach obsługi kredytowej i symbolicznych wręcz zyskach z depozytów oszczędnościowych, przynosz zobacz więcej »