Jak dowiedziała się „GP”, organizacje przedsiębiorców chcą już w tym tygodniu rozpocząć kampanię, mającą na celu obronę dotychczasowego systemu opłacania składek na ZUS, przez osoby prowa zobacz więcej »
Nie tylko wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wnosić protesty i odwołania. Prawo zamówień publicznych pozwala na to każdemu, kto jest w stanie dowieść, że naruszono je zobacz więcej »
Kto chciał skorzystać z wydanych dwa lata temu przepisów o restrukturyzacji należności publicznoprawnych, może być niemile zaskoczony. Okazuje się, że po przystąpieniu do Unii Europejskiej to dobrodz zobacz więcej »
Główne założenie projektowanej ustawy to zwiększenie przychodów ze składek na ubezpieczenia społeczne w wyniku zmian dotyczących zakresu i wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczn zobacz więcej »
Ministerstwo Finansów chce zmienić od 1 września tego roku sposób zaokrąglania podstawy opodatkowania odsetek od oszczędności w bankach. Projekt zmiany rozporządzenia w tej sprawie już opublikowano n zobacz więcej »
Większość banków zapewnia, że nie ma znaczenia, czy osoba ubiegająca się o kredyt mieszkaniowy jest samotna, zamężna czy pozostająca w nieformalnym związku. Liczy się tylko zdolność kredytowa, na któ zobacz więcej »
Kanadyjska tzw. hipoteka legalna zabezpiecza należności wykonawców i podwykonawców robót budowlanych oraz chroni interesy innych biorących udział w procesie inwestycyjnym, np. projektanta czy dostawc zobacz więcej »
Coraz więcej podatników staje przed dylematem, czy wypłata kontrahentom premii pieniężnych przez sprzedawcę z tytułu dokonanych u niego zakupów (co dotyczy zwłaszcza hurtowni) podlega opodatkowaniu V zobacz więcej »
W znowelizowanej po raz kolejny ustawie emerytalno-rentowej zmiany dotyczyły także sposobu ponownego obliczania emerytury lub renty w wypadku, jeśli dana osoba miała już kiedyś przyznane takie świadc zobacz więcej »
Zabezpieczenie podatkowe na majątku podatnika nie może być dowolne. Musi mieć racjonalne uzasadnienie. Wtedy jednak jest ono możliwe przed wydaniem ostatecznej decyzji ustalającej wysokość podatku.Zo zobacz więcej »
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która od 1 czerwca 2004 r. zastąpiła ustawę o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, przewiduje istotną pomoc państwa w tworzeniu nowyc zobacz więcej »
W marcu 2005 r. oprócz związków zawodowych mają działać w firmach także rady pracownicze – zakłada projekt ustawy o informacji i konsultacji pracowników opracowany przez Ministerstwo Gospodarki zobacz więcej »
Czy bezpłatne doradztwo należy traktować jako usługę podlegającą VAT? Zdania są podzielone, zarówno co do interpretacji przepisów podatkowych, jak i moralnej oceny takiego opodatkowania.Coraz częście zobacz więcej »
Od 3 sierpnia 2004 r. obowiązują już przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy o kredycie konsumenckim. Innym słowy nie ma już żadnej zobacz więcej »
3 sierpnia 2004 r. weszła w życie nowelizacją ustawy o systemie oświaty. Ustawa ta została opublikowana w Dz. U. Nr 162, poz. 1690.Już założeniem projektu było przekazanie do kompetencji ministra wła zobacz więcej »