Prezes Rady Ministrów przekazał Marszałkowi Sejmu projekt nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych.Projektowana nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych ma na celu zmianę wadliwych i niepre zobacz więcej »
Rada Ministrów na ostatnim posiedzeniu zaakceptowała propozycje nowelizaacji ustay o ubezpieczeniu społecznym rolników. Wprowadzenie zmian wynika z konieczności zracjonalizowania zasad podlegania ube zobacz więcej »
Ustawa z dnia 8 stycznia 2003 r. o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz zmianie ustawy o Biurze Ochrony Rządu została przyjęta przez Sejm i przesłana do Senatu. Najważniejsze zmiany, które mają być zobacz więcej »
14 stycznia Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, mocą wydanego przez siebie ?rozporządzenia zmieniła zasady dotyczące zwolnień od obowiazku uiszczania opłat z tytułu abonamentu telewizyjno-radiowego zobacz więcej »
Senat RP pracuje nad ustawą, która ma umożliwić tzw. Zabużanom szersze zaspokojenie swych roszczeń z tytułu pozostawionych poza granicami naszego kraju majątków. Obecnie kwestie tę regulije art. 212 zobacz więcej »
1 stycznia 2003r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Nowelizacja została uchwalona jako jeden z elementów programu rządowego "Przedsiębiorczość-Rozwój-Praca". zobacz więcej »
Senat zaakceptował bez poprawek nowelizację ustawy o usługach detektywistycznych. Nowelizacja przesuwa w czasie obowiązek wymiany zezwoleń na prowadzenie działalności detektywistycznej do dnia 31 gru zobacz więcej »
20 listopada 2002r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował o nowych wysokościach podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i zobacz więcej »
Senat zaakceptował bez poprawek ustawę nowelizującą ustawę o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Ustawa wprowadziła obiecywane przez Ministra Zdrowia tzw. leki za złotówkę. Możliwość zakupu tanich zobacz więcej »
Senat zaakceptował propozycję Sejmu podwyższającą składkę na powszechne ubezpieczenie zdrowotne z 7,75% do 8% od 1 stycznia 2003r. Jednocześnie nie zmieniono wysokości o jaką można zmniejszyć kwotę p zobacz więcej »
Sejm znowelizował ustawę o Komisji Trójstronnej do spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewówdzkich komisjach dialogu społecznego. Ustawa ta reguluje funkcjonowanie Komisji Trójstronnej, którastanowi fo zobacz więcej »
Na podstawie zarządzenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 4 października 2002 r. wchodzą dzisiaj do obiegu dwie monety. Są to monety kolekcjonerskie ich wartość nominalna to 2 zł. i 20 zł. M zobacz więcej »
Od dzisiaj obowiązuje ustawa o ochronie przed przywozem na polski obszar celny towarów subsydiowanych.Celem tego aktu jest ochrona naszych, krajowych producentów i eksporterów przed nieuczciwą konkur zobacz więcej »
Od dzisiaj tzn. od 5 listopada obowiązuje znowelizowana ustawa lustracyjna. Generalnie można powiedzieć, iż nowela ta ograniczyła lustrację. Ograniczenie to nastąpiło na skutek wyłąćzenia spod zakres zobacz więcej »
Od 26 października obowiązują nowe regulacje dotyczące małych przedsiębiorców objętych podatkiem od dochodów osobistych, a także firmy płacące podatek od osób prawnych. Regulacje te odnoszą się jedna zobacz więcej »