Sejm nie rozpatrzy w tym tygodniu poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o komornikach. Odwołano dzisiejsze posiedzenie Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Jej prezydium zdecydowało o z zobacz więcej »
Przedsiębiorcy, którzy 1 maja br. mieli nadmierne zapasy zbóż, mięsa, serów i innych produktów rolnych, muszą wnieść opłaty naliczone przez Agencję Rynku Rolnego. Wysokość stawek opłat określają obow zobacz więcej »
Już wkrótce rolnicy zapłacą wysokie składki od dochodów osiąganych przez gospodarstwa, nawet jeśli ich produkcja będzie przynosić straty. Opłacą je pieniędzmi uzyskanymi z dopłat bezpośrednich z Unii zobacz więcej »
Spory między klientami a Telekomunikacją Polską mogą kończyć się polubownie, w czym pomoże prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty.Mediacja między konsumentem a dostawcą publicznie dostępnyc zobacz więcej »
Termin składania wniosków o kredyt studencki upływa 15 listopada. Umowy z bankiem muszą być podpisane do 28 lutego.Najważniejsze zmiany lipcowej nowelizacji ustawy o pożyczkach i kredytach studenckic zobacz więcej »
Zasada pierwszeństwa prawa wspólnotowego zostanie potwierdzona formalnie dopiero po wejściu w życie traktatu konstytucyjnego.(...)Sądy wielokrotnie wyrażały opinię, iż Wspólnota działa na zasadzie ko zobacz więcej »
Spółdzielnie mieszkaniowe nie mogą, w przeciwieństwie do prywatnych właścicieli kamienic, dostać odszkodowań od gmin za to, że nie dostarczają one lokali socjalnych dla spółdzielców z wyrokiem eksmis zobacz więcej »
W spółkach europejskich mają powstać specjalne zespoły negocjacyjne złożone z przedstawicieli pracowników, których zadaniem będzie zapewnianie zatrudnionym prawa do informacji i konsultacji spraw dot zobacz więcej »
Trybunał Konstytucyjny uznał wczoraj, że wprowadzenie wymogu stażu, jako warunku uzyskania renty, nie narusza istoty konstytucyjnego prawa do zabezpieczenia społecznego, a zatem pozostaje w zgodzie z zobacz więcej »
W sobotę 11 bm. wejdą w życie przepisy znowelizowanej ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Część przepisów pozostanie jednak martwą literą, gdyż brakuje podstawowych rozporządzeń wykonawczych, b zobacz więcej »
8 października 2004 r. wejdzie w życie Rozporządzenia Rady (WE) 2157/2001 w sprawie statutu spółki europejskiej (SE). Zgodnie z jego treścią państwa członkowskie są zobowiązane podjąć wszelkie niezbę zobacz więcej »
Podczas wyborów parlamentarnych z 2001 r. zapowiadano ograniczanie rozdętej i kosztownej administracji. Z planów utworzenia Prokuratorii Generalnej widać, że determinacji wystarczyło tylko do czasu z zobacz więcej »
Dla dziecka, na które we wrześniu przysługuje prawo do zasiłku rodzinnego, zostanie wypłacony dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Wynosi on 90 zł.Zgodnie z art. 14 ustawy o świadczeniach rod zobacz więcej »
Zapowiada się rewolucja w przepisach dotyczących niepełnosprawnych. Będą nowe zasady orzekania niepełnosprawności, inaczej dofinansowywane będzie zatrudnienie osób niepełnosprawnych, radykalnie zmien zobacz więcej »
Mimo niekorzystnego dla siebie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, fiskus nie rezygnuje. Za wszelką cenę chce zachować kontrowersyjne prawo do oceny działań podatników pod kątem tego, czy nie zmierzają zobacz więcej »