Na bazie doświadczeń wynikających ze stosowania ustawy o kontroli skarbowej oraz ustawy – Ordynacja podatkowa powstał rządowy projekt zmian tych regulacji, które w obecnie obowiązującym kształc zobacz więcej »
Niedawno wpłynął do Sejmu rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji. Nowelizacja miałaby wejść w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Kog zobacz więcej »
Zaświadczenie o niezdolności do pracy spełnia potrójną rolę: uprawnia pracownika do powstrzymania się od pracy, uruchamia obowiązek wypłaty świadczenia przez pracodawcę lub organ ubezpieczenia społec zobacz więcej »
Generalnie 14 stycznia 2006 r. zaczyna obowiązywać nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych. przykłądowo uchylono art. 25a, zgodnie z którym osoba mająca ustalone na dany okres zasiłkowy prawo d zobacz więcej »
Wchodzące w życie 10 stycznia br. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruk zobacz więcej »
10 stycznia tego roku wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat i stawek wynagrodzenia za sprawdzenie zobacz więcej »
Ubezpieczenia społeczne.Od 1 marca 2004 roku uległy zmianie najniższe podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Gwarantowanych Św zobacz więcej »
9 wrzesnia 2003r. Rada Ministrów wydała Rozporządzenie, w którym określiła wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2004r. Od 1 stycznia 2004r. minimalne wynagrodzenie za pracę pracownika zatrud zobacz więcej »
Dnia 11 lipca 2003 r. wchodzi w życie zmiana ustawy Prawo budowlane.Przede wszystkim rozszerzony będzie katalog obejmujący obiekty budowlane, które nie wymagają pozwolenia na budowę (przykładowo nie zobacz więcej »
Od 1 czerwca 2003r. ulegają zmianie najniższe podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i zobacz więcej »
Ustawa o ochronie praw lokatorów przewiduje, iż umowa o odpłatne używanie lokalu, z wyjątkiem lokalu socjalnego, może być zawarta na czas nieoznaczony albo na czas oznaczony, jednak nie krótszy niż ż zobacz więcej »
Dziś (tj. 24 kwietnia 2003r.) wchodzi pierwsza część nowelizacji kodeksu cywilnego. Nowela obejmuje przepisy regulujące umowę o roboty budowlane.Zmiany mają zapobiec nagminnemu w polskich warunkach z zobacz więcej »
1 lutego 2003r. wejdzie w zycie ustawa z dnia 20 grudnia 2002r. zmieniająca ustawę o rehablitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.Zmiana ta wprowadza poważne zmiany do zobacz więcej »
1 lutego 2003r. wejdzie w zycie nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.Zmiany dotyczą m.in zakresu podmiotowego ustawy, usuwają dotychczaso zobacz więcej »
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ustaliła wysokość opłat za uzywanie odbiorników radiowych i telewizyjnych.Za używanie odbiorników radiowych, opłata w 2003 roku wynosi:4,80 zł za jeden miesiąc,9,4 zobacz więcej »