Powierzenie bezpieczeństwa imprezy masowej wyspecjalizowanej agencji zajmującej się zawodowo ochroną osób i mienia nie zwalnia organizatorów od odpowiedzialności za niezapewnienie bezpieczeństwa jej uczestnikom.Tak uznał Sąd Najwyższy w niepublikowanym wyroku z 26 września 2003 r. Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy masowej oraz porządku w czasie jej trwania nakłada na jej organizatora art. 5 ust. 1 ustawy z 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2001 r. nr 120, poz. 1298 ze zm.). Imprezę (sportową, artystyczną, rozrywkową) odbywającą się w budynku umożliwiającym jej prowadzenie uważa się za masową, jeżeli liczba miejsc wynosi nie mniej niż 300. Taką imprezą, przy spełnieniu tych warunków, jest także dyskoteka.
Dodano:
5636 dni temu
Dodał:
biznesprawo
Kategoria:
PRAWO
Źródło:
http://www.rzeczpospolita.plKomentarze Kto głosował Podobne tematy