Skarb państwa odpowiada za szkody powstałe w wyniku wydania przez Centralną Informację Rejestru Zastawów zaświadczenia zawierającego informacje zgodne z bazą danych tego rejestru, ale niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy - uznał Sąd Najwyższy w niepublikowanym wyroku z 27 marca 2003 r.Podstawą takiej odpowiedzialności jest art. 417 kodeksu cywilnego, obciążający skarb państwa odpowiedzialnością za szkody wyrządzone przez funkcjonariusza państwowego przy wykonywaniu powierzonej mu czynności.
Dodano:
5643 dni temu
Dodał:
biznesprawo
Kategoria:
PRAWO
Źródło:
http://www.rzeczpospolita.plKomentarze Kto głosował Podobne tematy