Prawo upadłościowe i naprawcze nakłada na sąd w postępowaniu o ogłoszenie upadłości obowiązek przeprowadzenia z urzędu postępowania zabezpieczającego, przede wszystkim przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. Nie zawsze jednak takie zabezpieczenie jest celowe i skuteczne.Gdy wniosek o ogłoszenie upadłości złoży sam dłużnik, zabezpieczenie jego majątku powinno odbyć się obligatoryjnie. Do takiego wniosku prowadzi zapis w art. 38 ust. 1 prawa upadłościowego z 28 lutego 2003 r. (Dz. U. nr 60, poz. 535): "1. Po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości przez dłużnika sąd niezwłocznie dokonuje zabezpieczenia jego majątku. 2. Sąd zabezpiecza majątek dłużnika poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. (...)".
Dodano:
5821 dni temu
Dodał:
biznesprawo
Kategoria:
PRAWO
Źródło:
http://www.rzeczpospolita.plKomentarze Kto głosował Podobne tematy