Osoby zatrudnione po raz pierwszy w zeszłym roku nabywają prawo do urlopu wypoczynkowego po 6 miesiącach pracy, czyli tak jak przed 1 stycznia br. Jego wymiar oblicza się jednak według nowych przepisów.Od 1 stycznia br. zmieniły się przepisy o urlopach wypoczynkowych. W szczególnej sytuacji prawnej znaleźli się ci, którzy podjęli pierwszą pracę jeszcze w zeszłym roku. Stosuje się do nich art. 18 ustawy nowelizującej kodeks pracy (art. 18 ustawy z 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz. U. nr 213, poz. 2081). Zgodnie z tym przepisem do pracowników, którzy do dnia wejścia w życie noweli nie nabyli prawa do kolejnego urlopu, stosuje się do czasu nabycia prawa do kolejnego urlopu art. 153 k.p. w dotychczasowym brzmieniu. Obowiązuje więc ich stary mechanizm nabywania prawa do urlopu (sprzed 1 stycznia br.). Natomiast wymiar urlopu oblicza się według nowych przepisów. Przepis przejściowy mówi bowiem o art. 153 k.p. w starym brzmieniu, milczy natomiast na temat stosowania dawnego art. 154 k.p.
Dodano:
6000 dni temu
Dodał:
biznesprawo
Kategoria:
PRAWO
Źródło:
http://www.rzeczpospolita.pl



Komentarze Kto głosował Podobne tematy