24 maja 2007 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 30 marca 2007 r. o zmianie ustawy o ochronie roślin oraz niektórych innych ustaw. Duża nowelizacja ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin dostosowuje prawo krajowe do wspólnotowego. Wynika ona przede wszystkim z potrzeby: implementowania przepisów Unii Europejskiej wydanych po wejściu w życie obecnie obowiązującej ustawy oraz doprecyzowania niektórych przepisów obecnie obowiązującej ustawy. Zmiany mają przyczynić się do podniesienia bezpieczeństwa fitosanitarnego towarów roślinnych. Na jakie rośliny i produkty roślinne będzie można uzyskać paszport? Jak zmienią się zasady obsługi fitosanitarnej roślin eksportowanych? Jak bedą tworzone miejsca produkcji wolnych od organizmów kwarantannowych? Jak będą wydawane pozwoleń na zastosowanie w rolnictwie ekologicznym materiału siewnego?


Komentarze Kto głosował Podobne tematy e-prawnik.pl