Każdego dnia jesteśmy narażeni na działanie setek, a może nawet tysięcy przemysłowych związków chemicznych. Mogą one szkodzić naszemu zdrowiu i środowisku. W związku z tym w dniu 13 grudnia 2005 roku Rada osiągnęła polityczne porozumienie w sprawie REACH – nowego, wszechstronnego systemu nakierowanego na zapewnienie większego bezpieczeństwa w zakresie produkcji i używania substancji chemicznych. 27 czerwca 2006 r. formalnie go przyjęła, a następnie przekazała Parlamentowi Europejskiemu. Na czym ma polegać system REACH? Jakie firmy powinny być zainteresowane wprowadzeniem systemu REACH?


Komentarze Kto głosował Podobne tematy e-prawnik.pl