Każdego dnia jesteśmy narażeni na działanie setek, a może nawet tysięcy przemysłowych związków chemicznych. Mogą one szkodzić naszemu zdrowiu i środowisku. W związku z tym w dniu 13 grudnia 2005 roku Rada osiągnęła polityczne porozumienie w sprawie REACH - nowego, wszechstronnego systemu nakierowanego na zapewnienie większego bezpieczeństwa w zakresie produkcji i używania substancji chemicznych. Następnie przygotowano konkretne akty prawne. Pakiet REACH przewiduje, iż chemikalia wytwarzane lub importowane w ilościach przekraczających 1 tonę podlegają obowiązkowi rejestracji w centralnej bazie danych, którą zarządzać będzie Europejska Agencja Chemikaliów. Zezwolenia Komisji Europejskiej na wprowadzanie do obrotu będzie zaś wymagało przede wszystkim wprowadzanie do obrotu w Unii chemikaliów, które powodują raka, mutacje lub problemy rozrodcze albo które kumulują się w organizmie i w środowisku. Jakie są założenia systemu REACH? Jakie firmy powinny być zainteresowane wprowadzeniem systemu REACH? Na czym ma polegać rejestracja? Jak ma wyglądać ocena? Czego bedą dotyczyć zezwolenia?
Dodano:
4576 dni temu
Dodał:
e-prawnik.pl
Kategoria:
FINANSE
Źródło:
http://e-prawnik.plKomentarze Kto głosował Podobne tematy e-prawnik.pl