Na bazie doświadczeń wynikających ze stosowania ustawy o kontroli skarbowej oraz ustawy – Ordynacja podatkowa powstał rządowy projekt zmian tych regulacji, które w obecnie obowiązującym kształcie utrudniają realizację zadań kontroli skarbowej oraz organów podatkowych, w tym mają negatywny wpływ na prawidłowe określanie przez te organy wysokości zobowiązań podatkowych lub które w praktyce ich stosowania okazały się wadliwe. Ustawa miałaby wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Czego i kogo przede wszystkim dotyczy projekt ustawy? Jakie zmiany mają dotyczyć kontroli skarbowej u tzw. dużego podatnika? Na czym ma polegać likwidacja ograniczeń dowodowych w postępowaniu podatkowym? Jakie Przepisy przejściowe przewidziano? Odpowiedzi na te pytania znajdą Państwo w niniejszym opracowaniu.


Komentarze Kto głosował Podobne tematy e-prawnik.pl