W Sejmie znalazł się projekt ustawy, którego celem jest stworzenie podstaw prawnych umożliwiających stosowanie dopłat ze środków budżetu państwa do składek z tytułu umów ubezpieczenia zawartych z zakładami ubezpieczeń od ryzyka wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych powodujących straty w produkcji roślinnej i zwierzęcej. Kto miałby zostać objęty dopłatami do ubezpieczenia i jakie uprawy byłyby nimi objęte? Przed czym miałyby chronić dotowane ubezpieczenia?


Komentarze Kto głosował Podobne tematy e-prawnik.pl