Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie ustawy – Prawo dewizowe ma na celu umożliwienie rezydentom będącym przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej dokonywania w kraju rozliczeń z innymi rezydentami w euro, bez obowiązku uzyskania zezwolenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Dlatego też proponuje się znowelizowanie przepisów dotyczących sposobu wyrażania zobowiązań pieniężnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz znowelizowanie przepisów dotyczących ograniczeń w obrocie dewizowym. Dla wielu przedsiębiorców dokonujących transakcji w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, rozliczanie w euro jest znacznie korzystniejsze niż rozliczanie w złotych, ponieważ pomaga w ograniczeniu ryzyka kursowego występującego w eksporcie, który realizowany jest głównie w euro. Jakie zmiany przewiduje projekt nowelizacji? Jakie zasady teraz obowiązują w zakresie rozliczeń między rezydentami w euro?


Komentarze Kto głosował Podobne tematy e-prawnik.pl