Wciąż w Sejmie pracuje się nad poselskim projektem ustawy o przeciwdziałaniu niewypłacalności oraz o upadłości osoby fizycznej, potocznie zwanej ustawą o upadłości konsumenckiej. Projekt dotyczy regulacji zasad wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników będących osobami fizycznymi oraz skutków ogłaszania ich upadłości, a także zasad postępowania zapobiegającego niewypłacalności osób fizycznych. Czego dotyczy projekt tzw. ustawy o upadłości konsumenckiej? Jakie postępowania mają być prowadzone na podstawie proponowanej ustawy? Kogo ma dotyczyć konsumenckie postępowanie naprawcze i upadłościowe? Kto będzie podejmował decyzje? Jak ma funkcjonować Rejestr Upadłości Konsumenckiej? Jakie sankcje przewidziano w projekcie? Czy wierzyciele skorzystają z nowej regulacji? Jak ma być chronione prawo dłużnika do mieszkania?


Komentarze Kto głosował Podobne tematy e-prawnik.pl