W Sejmie jest obecnie rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekt ten ma służyć zminimalizowaniu instytucji sądów ławniczych na rzecz sądownictwa zawodowego, wysoko kwalifi­kowanego i usytuowanego na poziomie uwieńczenia kariery prawniczej. Czego dotyczą proponowane przepisy? Na czym ma polegać ograniczenie udziału ławników w rozpoznawaniu spraw cywilnych? Na czym ma polegać ograniczenie udziału ławników w rozpoznawaniu spraw karnych? Co ze sprawami stowarzyszeń i wypadków morskich? Kiedy proponowane przepisy miałyby wejść w życie?


Komentarze Kto głosował Podobne tematy e-prawnik.pl