Nowa ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od 24 października br. reguluje zasady, tryb i warunki podejmowania i prowadzenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, prawa i obowiązki podmiotów uczestniczących w tym obrocie oraz wykonywanie nadzoru w tym zakresie. Jej przepisów nie stosuje się tylko do weksli i czeków. W niniejszym artykule omówiono niektóre unormowania nowej ustawy. Można więc znależć w nim odpowiedzi na pytania: Czemu służy nowa ustawa? Jakie ważniejsze zmiany wprowadza? Co obejmuje pojęcie "instrumenty finansowe"? Jak można przenieść prawa z papierów wartościowych? Czemu służy tzw. imienne świadectwo depozytowe? Co to jest "rynek regulowany"? Na czym polega zakaz manipulacji instrumentem finansowym?
Dodano:
5160 dni temu
Dodał:
e-prawnik.pl
Kategoria:
FINANSE
Źródło:
http://e-prawnik.plKomentarze Kto głosował Podobne tematy e-prawnik.pl