Na podpis Prezydenta czeka ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Jest to kolejna z nowelizacji mających na celu dostosowanie prawa polskiego do przepisów Unii Europejskiej. Do ważniejszych zmian należy między innymi wprowadzenie instytuc...


Komentarze Kto głosował Podobne tematy e-prawnik.pl