25 kwietnia 2006 r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego. W Banku Gospodarstwa Krajowego w latach 2005-2023 tworzy się bowiem Fundusz Strefowy. Środki z tego Funduszu są przeznaczone - na zasadach określonych w ustawie z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw - na wsparcie nowych inwestycji, związanych z utworzeniem lub rozbudową przedsiębiorstwa, jak również z rozpoczęciem w przedsiębiorstwie działań obejmujących dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego, zmian wyrobu lub usługi, w tym także zmian w zakresie sposobu świadczenia usług. Jakie są warunki udzielania wsparcia ww. nowej inwestycji? Na jakie rodzaje działalności gospodarczej nie udziela się wsparcia? Jakie koszty kwalifikują się do objęcia pomocą z tytułu nowej inwestycji? Ile wynosi maksymalna dopuszczalna wielkość pomocy? Jaki wniosek złozyć? Jak rozpatrywany jest wniosek o wsparcie nowej inwestycji? - Przeczytaj.


Komentarze Kto głosował Podobne tematy e-prawnik.pl