Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych przewiduje rozszerzenie katalogu miejsc objętych zakazem palenia tytoniu oraz całkowity zakaz reklamy wyrobów tytoniowych. Oznacza to radykalne ograniczenie swobody palaczy. Stąd uzasadnione niezadowolenie palaczy z planowanych rozwiązań. Projektodawcy uzasadniają jednak swe propozycje danymi o szkodliwości palenia, również dla tzw. biernych palaczy. Wskazują, iż w polskim ustawodawstwie brak jest teraz kompleksowych uregulowań chroniących osoby niepalące przed dymem tytoniowym. Gdzie nie będzie wolno palić? Gdzie będzie można urządzać palarnie? Jakie wysokie kary grożą za łamanie zakazów? Na czym ma polegać zakaz reklamy wyrobów tytoniowych?


Komentarze Kto głosował Podobne tematy e-prawnik.pl