Dnia 17 lutego wchodzi w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego. Zawiera ona przepisy wykonawcze w stosunku do prawa wspólnotowego w tym zakresie. Ustawa ta określa: właściwość organów w zakresie higieny i kontroli produktów pochodzenia zwierzęcego, wymagania, jakie powinny spełniać produkty pochodzenia zwierzęcego wprowadzane na rynek oraz wymagania, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego, a także sposób przeprowadzania urzędowych kontroli. Wskazuje ona również właściwość organów Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie urzędowych kontroli produktów pochodzenia zwierzęcego.


Komentarze Kto głosował Podobne tematy e-prawnik.pl