Z dniem 6 maja 2006 r. zaczną obowiązywać zmienione przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Europejski Tytuł Egzekucyjny w sprawach bezspornych to orzeczenie wydawane w niektórych sprawach przez sąd państwa członkowskiego UE. Europejski Tytuł Egzekucyjny jest wykonalny we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Na jego podstawie możemy więc domagać się wykonania we wszystkich krajach UE na tych samych zasadach co orzeczenia danego kraju. Co to jest Europejski tytuł egzekucyjny (ETE)? Jak będą wykonywane w Polsce orzeczenia sądów państw członkowskich Unii Europejskiej, ugody zawarte przed takimi sądami lub zatwierdzone przez takie sądy oraz dokumenty urzędowe sporządzone w państwach członkowskich Unii Europejskiej, opatrzone zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego? Ja uzyskać w Polsce zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego?


Komentarze Kto głosował Podobne tematy e-prawnik.pl