22 marca 2006 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie egzekucji grzywien, kar pieniężnych, opłat sądowych i kosztów postępowania w sprawach cywilnych. Rozporządzenie to określa sposób prowadzenia egzekucji grzywien i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu cywilnym, a także opłat sądowych i innych kosztów postępowania w sprawach cywilnych, przysługujących Skarbowi Państwa. W ww. sprawach stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu egzekucyjnym, o ile przepisy rozporządzenia nie stanowią inaczej. Jak wszczynana jest egzekucja? Kiedy dłużnik będzie musiał ujawnić majątek? Kiedy Skarb Państwa może przejąć zajęte ruchomości? A co po przejęciu? Tego dowiesz się z niniejszego tekstu.


Komentarze Kto głosował Podobne tematy e-prawnik.pl