Po poprawkach Senatu do Sejmu wrócił rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. Wskazujemy tu jedynie na niektóre z proponowanych zmian w wielu ustawach. Njaciekawszą spośród proponowanych zmian - dotyczącą każdego telewidza - jest ta, że odstęp między przerwami reklamowymi w filmach będzie zawsze wynosił co najmniej 20 minut. Wynika to z planowanej zmiany brzmienia art. 16a ust. 5 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji. Czego dotyczy proponowana ustawa? Co ma się zminić w Kodeksie pracy? Co ma się zmienić w postępowaniu egzekucyjnym w administracji? Ile reklam w telewizji? - Przygotuj się na zmiany - przeczytaj.


Komentarze Kto głosował Podobne tematy e-prawnik.pl